Bekendtgørelse af resultat af valg til menighedsrådet i Bogø Sogn

Flg. personer er tirsdag d. 15. september 2020 valgt af valgforsamlingen til Bogø Menighedsråd:

Winni Børresen
Anne (Trine) Thielemann
Helle Hansen
Hans Erik Albrekt
Jesper Wæver Mather

Som suppleanter er valgt:

Charlotte Dunk Saxnæs
Hans Fruergaard Thomsen

 

Bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg

Valgbestyrelsen skal oplyse at det er muligt at indgive en kandidatliste som vil betyde, at der udløses afstemningsvalg. Kandidatlisten skal indgives senest tirsdag d. 13. oktober 2020 til enten Menighedsrådsformand Anne (Trine) Thielemann Østerskovvej 7 4793 Bogø By, eller til næstformand Helle Hansen Udsigten 3 4793 Bogø By.

Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet for en 4årig periode. Der må max. være 10 kandidater på listen.

Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere, som har stemmeret i sognet ved afstemningsvalget. Antallet af stillere for den enkelte kandidatliste skal svare til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

Kirkeministeriet har udarbejdet en formular til anmeldelse af kandidatlister. Formularen skal anvendes for de kandidatlister, der indleveres efter valgforsamlingen, og formularens regler om indlevering af kandidatliste skal følges.

Formularen kan udskrives fra Kirkeministeriets hjemmeside – www.km.dk - eller fra Den Digitale Arbejdsplads (DAP), ligesom formularen kan udskrives fra www.menighedsraadsvalg.dk.

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer. Kandidater skal anføres med vedkommendes fulde navn.

Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. En stiller for en liste kan være kandidat på en anden liste.

Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. En kandidat på en liste kan være stiller for en anden liste.

Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen.

Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen
Bogø Menighedsråd 

KIRKEORIENTERING

Der er igen åbent for kirkelige handlinger i Bogø Kirke. Der må være 16 personer + kirkebetjening tilstede.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirken er åben for besøgende i dagtimerne.

For at minimere ”Covid-19” smitte
bedes du/I overholde flg. regler:

1)  Sørg for at afspritte hænder ved indgang til kirken.

2) Respekter afspærring af kirkebænke.
     Besøgende kan alene benytte 1. række.

-------------------------------------------------------------------------------------------

NY DATO for konfirmation i Bogø Kirke er søndag d. 6. september 2020


KONFIRMATION 2021

Så er det muligt at tilmelde dit barn til konfirmation i 2021. Datoen er fredag d. 30. april 2021 (St. Bededag). Tidspunkterne bliver meldt ud senere.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Sognepræst Tina Preus Hansen
29 26 50 05
TIPH@km.dk


Bogø Kirke

Bogø Kirke ligger smukt placeret for enden af Bogø Hovedgade. Kirken stammer fra 1200-tallet. Våbenhuset, tårnet, koret og hvælvingerne blev tilføjet i 1500-tallet. I 1868 blev tårnet forhøjet med 6 m. for bedre at kunne tjene som sømærke.

 

En brochure om kirken og omgivelserne findes på nettet.

Kilde: Bogø Lokalhistoriske Arkiv

 


Menighedsrådsmøder

Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde
Onsdag. 14. oktober 2020 kl. 17
Mødet afholdes i Sognegården

Læs referater fra tidligere møder her

Gudstjenester

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester.
Kontakt præsten for at bestille.

Arrangementer