KIRKEORIENTERING

Der er igen åbent for kirkelige handlinger i Bogø Kirke. Der må være 16 personer + kirkebetjening tilstede.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirken er åben for besøgende i dagtimerne.

For at minimere ”Covid-19” smitte
bedes du/I overholde flg. regler:

1)  Sørg for at afspritte hænder ved indgang til kirken.

2) Respekter afspærring af kirkebænke.
     Besøgende kan alene benytte 1. række.

-------------------------------------------------------------------------------------------

NY DATO for konfirmation i Bogø Kirke er søndag d. 6. september 2020


KONFIRMATION 2021

Så er det muligt at tilmelde dit barn til konfirmation i 2021. Datoen er fredag d. 30. april 2021 (St. Bededag). Tidspunkterne bliver meldt ud senere.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Sognepræst Tina Preus Hansen
29 26 50 05
TIPH@km.dk


Bogø Kirke

Bogø Kirke ligger smukt placeret for enden af Bogø Hovedgade. Kirken stammer fra 1200-tallet. Våbenhuset, tårnet, koret og hvælvingerne blev tilføjet i 1500-tallet. I 1868 blev tårnet forhøjet med 6 m. for bedre at kunne tjene som sømærke.

 

En brochure om kirken og omgivelserne findes på nettet.

Kilde: Bogø Lokalhistoriske Arkiv

 


Menighedsrådsmøder

Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde
Onsdag. 5. august 2020 kl. 17
Mødet afholdes i Sognegården

Læs referater fra tidligere møder her

Gudstjenester

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester.
Kontakt præsten for at bestille.

Arrangementer