BOGØ MENIGHEDSRÅD SØGER EN GRAVERMEDHJÆLPER

En stilling som gravermedhjælper ved Bogø Kirkegård, Bogø Sogn er ledig pr. 01.04.2021. 

Stillingen er på 1263 timer pr. år, fordelt på ca. 9 mdr. Aflønningen sker på timebasis. Der kan forekomme weekend arbejde. Efter at præstegården er blevet til sognegård, er det muligt at tillægge stillingen yderligere 150 timer årligt til rengøring.

Du skal være opmærksom på at du bliver hjemsendt fra ca. medio december til ultimo marts. 

Vi forventer, at du interesserer dig for: 

•      Anlæg og gartnerisk vedligeholdelse af kirkegården

•      Renholdelse af kirkegård og bygninger

•      Anlæg, beplantning og vedligeholdelse af gravsteder 

Derudover forventer vi at du kan arbejde selvstændigt og har gode kommunikative egenskaber, idet du også forventes at kunne udføre flg. opgaver:

•      Medvirken ved begravelser

•      Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger og kirketjeneste i øvrigt

•      Renholdelse af kirken

•      Publikumsbetjening

•      Ringertjeneste og forefaldende arbejde

•      Afløsning for graver ved dennes ferie/fri weekend. 

Vi kan tilbyde:     

•      Et alsidigt arbejde

•      Ordnede arbejdsforhold 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).  Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.   

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Graver Lotte Marchsteiner på telefonnummer 24915589, eller menighedsrådets kontaktperson: Helle Hansen på tlf: 21825128. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Bogø Menighedsråd på mail: 7521@sogn.dk, eller pr. brev til Bogø Menighedsråd, Bogø Hovedgade 172, 4793 Bogø By 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den søndag d. 20. december 2020.  

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 1 - 2021. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 

Med venlig hilsen

Bogø Menighedsråd  

Information om brug af Bogø Kirke i en coronavisrus-tid

 

ANTAL KIRKEGÆNGERE

Der er 14 tilgængelige kirkebænke.

Hvis kirkegængere ikke er i familie med hinanden kan der max. sidde 2 personer pr. bænk.  Dvs. i alt 28 kirkegængere.

Hvis man er i familie med hinanden, eller har daglig tæt kontakt, kan der sidde 4 personer pr. bænk. Dvs. max. 56 kirkegængere.

Der skal bæres mundbind/visir ved ind-og udgang af kirken.

Husk at holde min. 1 m. afstand ved ind og udgang af kirken. Husk også at bruge håndsprit.


Bogø menighedsråd den 14. oktober 2020.

 

 

Kalender

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester.
Kontakt præsten for at bestille.

Arrangementer


Menighedsrådsmøder

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 17

Det nye menighedsråd holder første menighedsrådsmøde

Møderne afholdes i Sognegården

Læs referater fra tidligere møder her

Bogø Kirke

Bogø Kirke ligger smukt placeret for enden af Bogø Hovedgade. Kirken stammer fra 1200-tallet. Våbenhuset, tårnet, koret og hvælvingerne blev tilføjet i 1500-tallet. I 1868 blev tårnet forhøjet med 6 m. for bedre at kunne tjene som sømærke.

 

En brochure om kirken og omgivelserne findes på nettet.

Kilde: Bogø Lokalhistoriske Arkiv